سلام، به وب‌سایت شکوفا شیمی آرین خوش آمدید.

Aryameen T (Tri Ethanol Amin Lauryl Ether Sulfate)