سلام، به وب‌سایت شکوفا شیمی آرین خوش آمدید.

Aryamix A (Pearlized Sodium Lauryl Ether Sulfate)