سلام، به وب‌سایت شکوفا شیمی آرین خوش آمدید.

Aryasid PL (Sodium Alkylbenzene Sulfonate)